POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Cine suntem.

Laudya Sky On Fire S.R.L din Bucuresti.

Laudya Sky On Fire vă prelucrează datele personale în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), EU-U.S. Privacy Shield, precum și legislația internă privind protecția datelor.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Laudya Sky On Fire SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Laudya Sky On Fire SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • preluarea comenzilor lansate pe site sau telefonic
 • livrarea comenzilor
 • vă raspundem la întrebarile lansate prin intermediul formularului de contact


Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Laudya Sky On Fire SRL prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile necesare pentru a vă livra comanda sau a vă răspunde.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Laudya Sky On Fire SRL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Laudya Sky On Fire SRL va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Laudya Sky On Fire SRL sunt următoarele:

Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
Codul de procedură civilă
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Laudya Sky On Fire SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Laudya Sky On Fire SRL sunt următoarele:

Pentru preluarea și livrarea comenzilor solicitate de către persoane fizice

 • nume, prenume
 • număr de telefon
 • adresă de email
 • adresa de domiciliu/reședință
 • vărsta


În mod excepțional:

 • serie și număr CI/BI
 • CNP


Pentru a vă răspunde la întrebări lansate prin intermediul formularului de contact:

 • nume, prenume
 • număr de telefon personal
 • adresă de email


Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Laudya Sky On Fire SRL, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Laudya Sky On Fire SRL prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Laudya Sky On Fire SRL) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

Firmelor de curierat
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Laudya Sky On Fire SRL de relații publice, și preluarea / livrarea comenzilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Laudya Sky On Fire SRL la adresa: contact@pocnitori.ro sau în scris la sediul Laudya Sky On Fire SRL.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.